ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ป้ายแนะนำ

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายแนะนำจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2556

ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท ขนาด 80 x 100 และ 100 x 120 เซนติเมตร
น-1
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท น-1/1 ขนาด 60, 75 และ 90 เซนติเมตร
น-1/1
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท
ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง น-2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-2
ป้ายบอกจุดหมาย
ป้ายบอกระยะทาง น-3 ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร
น-3
ป้ายบอกระยะทาง
ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก น-4 ขนาด 75 x 210 
เซนติเมตร
น-4
ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน น-5 ขนาด 60 x 180 
เซนติเมตร
น-5
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน
ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง น-6 ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร
น-6
ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง
 ป้ายสิ้นสุดสายทาง น-7 ขนาด 40 x 180 เซนติเมตร
น-7
ป้ายสิ้นสุดสายทาง
ป้ายกรมทางหลวงชนบท น-8 ขนาด 20 x 80 เซนติเมตร
น-8
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายชี้ทาง น-9 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-9
ป้ายชี้ทาง
ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม น-10 
ขนาด 60 x 60 หรือ 90 x 90 เซนติเมตร 
หมายถึง ใช้เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าทราบถึงตำแหน่งของเส้นข้ามทาง โดยทั่วไปสามารถติดได้บนทางหลวง
น-10
ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม
ป้ายข้อความเสริม "จุดเริ่มต้น" ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร
ป้ายข้อความเสริม “จุดเริ่มต้น”
ป้ายจักรยานชิดซ้าย ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
ป้ายจักรยานชิดซ้าย
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายสัญลักษณ์ตัว P คือ ป้ายที่จอดรถ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร
ป้ายสัญลักษณ์ตัว P หรือป้ายที่จอดรถ
ป้ายโรงพยาบาล ขนาดป้ายบน60 x 60 และป้ายล่าง 40 x 60 เซนติเมตร
ป้ายโรงพยาบาล
ป้ายกลับรถได้ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
ป้ายกลับรถได้
ป้ายที่กลับรถ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
ป้ายที่กลับรถ
ป้ายแสดงที่พักริมทาง ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงที่พักริมทาง
ป้ายแสดงที่พักริมทาง ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงที่พักริมทาง
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-1
นส-1
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-2
นส-2
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-3
นส-3
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-4
นส-4
ป้ายทางหลวง นส-5
นส-5
ป้ายทางหลวง นส-6
นส-6
ป้ายทางหลวง นส-7
นส-7
ป้ายทางหลวง นส-8
นส-8
ป้ายทางหลวง นส-9
นส-9
ป้ายทางหลวง นส-10
นส-10
ป้ายบอกทางหลวง นส-11
นส-11
ป้ายบอกทางหลวง นส-12
นส-12
ป้ายแนะนำเสริม นส-13
นส-13
ป้ายแนะนำเสริม นส-14
นส-14

ป้ายระบุทิศทาง (นส.) รหัส นส-1 ถึง นส-14 ขนาด 40 x 60, 50 x 75 และ 60 x 90 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ไร่องุ่น
ไร่องุ่น
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ที่พัก
ที่พัก
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : สถานที่ตากอากาศ
สถานที่ตากอากาศ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : สวนสัตว์
สวนสัตว์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ภูเขา
ภูเขา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : หน้าผา
หน้าผา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ถ้ำ
ถ้ำ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ทะเล
ทะเล
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : น้ำตก
น้ำตก
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : น้ำพุ
น้ำพุ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : เขื่อน
เขื่อน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ชายหาด
ชายหาด
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : เกาะ
เกาะ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : วนอุทยาน
วนอุทยาน

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน
โบราณสถาน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน : วัด, โบสถ์
วัด, โบสถ์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน : ศาลเจ้า
ศาลเจ้า
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน : ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน : ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน : ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัย
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : สนามกีฬา
สนามกีฬา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : ศูนย์ศิลปาชีพ
ศูนย์ศิลปาชีพ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : ชายแดน
ชายแดน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : ตลาด
ตลาด
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม : สวน, ไร่
สวน, ไร่

ขนาดมาตรฐานของป้ายสัญลักษณ์แสดงแหล่งท่องเที่ยว มีขนาด 40 x 40 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน และ ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (1 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
(1 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (2 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
(2 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (3 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
(3 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (4 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
(4 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ พื้นป้ายสีน้ำเงิน หมายถึงหมายเลขทางหลวงพิเศษ ที่เก็บค่าผ่านทาง
ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ
เก็บค่าผ่านทาง
ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ พื้นป้ายสีเขียว หมายถึง หมายเลขทางหลวงพิเศษ ที่ไม่เก็บค่าผ่านทาง
ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ
ไม่เก็บค่าผ่านทาง

ป้ายแสดงแนวทางหลวง

ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม หมายถึง ใช้เพื่อระบุทิศทางสายเดิมที่ไม่ได้เน้นการไปสู่เมือง หรือชุมชนขนาดใหญ่ ส่วนมากจะเป็นเส้นทางที่ด้อยความสำคัญเมื่อได้มี
การก่อสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมา
ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม
ป้ายแสดงแนวทางหลวงเลี่ยงเมือง หมายถึง ใช้เพื่อเน้นเส้นทางหลวงที่เข้าสู่ตัวเมือง และทางหลวงที่เลี่ยงตัวเมือง ซึ่งอาจมีหมายเลขทางหลวงเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้
ป้ายแสดงแนวทางหลวงเลี่ยงเมือง
ป้ายแสดงแนวทางหลวงเข้าเมือง หมายถึง ใช้เพื่อเน้นเส้นทางหลวงที่เข้าสู่ตัวเมือง และทางหลวงที่เลี่ยงตัวเมือง ซึ่งอาจมีหมายเลขทางหลวงเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้
ป้ายแสดงแนวทางหลวงเข้าเมือง

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ขนาด 40 x 60, 50 x 75 และ 60 x 90 เซนติเมตร

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (1 หลัก) AH หมายถึง ทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน
(1 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (2 หลัก) AH หมายถึง ทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน
(2 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (3 หลัก) AH หมายถึง ทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน
(3 หลัก)

ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง ขนาด 40 x 60, 50 x 75 และ 60 x 90 เซนติเมตร
พื้นป้ายสีขาว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดิน
พื้นป้ายสีน้ำเงิน หมายถึง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายแนะนำเสริม ระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง
ป้ายระบุทิศทาง มาตรฐานกรมทางหลวง

ที่มา: วิกิพีเดีย

ผลงานป้ายบอกทางของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร