ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์