ป้ายจราจรหัวเกาะแบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายจราจรหัวเกาะแบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์