งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด หรือป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ

งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด หรือป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ