งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พัทยา - มาบตาพุต

งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พัทยา – มาบตาพุต