งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ

งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ