ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง GUIDE SIGN CONVENTION HIGHWAYS

ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบอกทาง 3-1
3-1
ป้ายบอกทาง 3-2
3-2
ป้ายบอกทาง 3-3
3-3
ป้ายบอกทาง 3-4
3-4
ป้ายบอกทาง 3-5
3-5
ป้ายบอกทาง 3-6
3-6
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-8
3-8
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-9
3-9
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-10
3-10
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-11
3-11
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-16
3-16
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-17
3-17
ป้ายทางหลวง 3-18
3-18
ป้ายทางหลวง 3-19
3-19
ป้ายทางหลวง 3-20
3-20
ป้ายทางหลวง 3-21
3-21
ป้ายทางหลวง 3-22
3-22
ป้ายทางหลวง 3-23
3-23
ป้ายบอกทางหลวง 3-24
3-24
ป้ายบอกทางหลวง 3-25
3-25
ป้ายบอกทางหลวง 3-26
3-26
ป้ายบอกทางหลวง 3-27
3-27
ป้ายบอกทางหลวง 3-28
3-28
ป้ายบอกทางหลวง 3-29
3-29
ป้ายบอกสถานที่ 3-30
3-30
ป้ายบอกสถานที่ 3-31
3-31
ป้ายบอกสถานที่ 3-32
3-32
ป้ายบอกสถานที่ 3-33
3-33
ป้ายบอกสถานที่ 3-34
3-34
ป้ายบอกสถานที่ 3-35
3-35

ป้ายบอกทางหมายเลข 3-1 ถึง 3-6 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 ซม.

ป้ายทางหลวงหมายเลข 3-8 ถึง 3-35 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 30 x 40, 40 x 50, 50 x 65 และ 60 x 75 ซม.

Guide Signs Convention Highways 3-37 ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร
3-37
Guide Signs Convention Highways 3-40 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
3-40
Guide Signs Convention Highways 3-41 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
3-41
Guide Signs Convention Highways 3-42 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
3-42
ป้ายแนะนำทั่วไป 3-43 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
3-43
ป้ายแนะนำทั่วไป 3-44 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
3-44
ป้ายแนะนำทั่วไป 3-45 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
3-45
ป้ายแนะนำทั่วไป 3-46 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร
3-46
ป้ายจราจร 3-47 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร
3-47
ป้ายจราจร 3-49 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
3-49
ป้ายจราจร 3-50 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
3-50
Traffic Sign 3-51 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
3-51
Traffic Sign 3-52 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
3-52
Traffic Sign 3-53 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
3-53
Traffic Sign 3-54 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
3-54
Sign Board 3-60 ขนาด 45 x 45, 60 x 60 เซนติเมตร
3-60
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
Sign Board 3-61 ขนาด Ø 60 เซนต้เมตร 40 x 60 เซนติเมตร
3-61
Ø 60
40 x 60 ซม.
Sign Board 3-62 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
3-62
60 x 100 ซม.
Sign Board 3-65 ขนาด 60 x 60 และ 40 x 60 เซนติเมตร
3-65
60 x 60
40 x 60 ซม.
Sign Board 3-66 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร
3-66
60 x 60 ซม.
Sign Board 3-68 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
3-68
80 x 180 ซม.
ป้ายบอกทาง 3-69 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
3-69
80 x 180 ซม.
ป้ายบอกทาง 3-70 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
3-70
80 x 180 ซม.
ป้ายบอกทาง 3-80 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
3-80
90 x 120 ซม.
ป้ายบอกทาง 3-81 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
3-81
90 x 120 ซม.
ป้ายบอกทาง 3-82 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
3-82
120 x 180 ซม.
ป้ายทางหลวง 3-83 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
3-83
120 x 180 ซม.
ป้ายทางหลวง 3-84 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
3-84
120 x 180 ซม.
ป้ายทางหลวง 3-85 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
3-85
90 x 120 ซม.
ป้ายทางหลวง 3-86 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
3-86
90 x 120 ซม.
ป้ายบอกทางหลวง 3-87 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
3-87
90 x 120 ซม.
ป้ายบอกทางหลวง 3-89 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
3-89
90 x 120 ซม.
ป้ายบอกทางหลวง 3-90 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
3-90
90 x 120 ซม.

ผลงานป้ายบอกทางของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร