ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง GUIDE SIGN CONVENTION HIGHWAYS

ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง GUIDE SIGN CONVENTION HIGHWAYS

ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบอกทาง 3-1 ป้ายบอกทาง 3-2 ป้ายบอกทาง 3-3 ป้ายบอกทาง 3-4 ป้ายบอกทาง 3-5 ป้ายบอกทาง 3-6
3-1
 

 3-2

 

 3-3

 

 3-4

 

 3-5

 

3-6

ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-8 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-9 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-10 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-11 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-16 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-17

 3-8

 

 3-9

 

 3-10

 

 3-11

 

 3-16

 

3-17

ป้ายทางหลวง 3-18 ป้ายทางหลวง 3-19 ป้ายทางหลวง 3-20 ป้ายทางหลวง 3-21 ป้ายทางหลวง 3-22 ป้ายทางหลวง 3-23

 3-18

 

 3-19

 

3-20

 

 3-21

 

 3-22

 

3-23

ป้ายบอกทางหลวง 3-24 ป้ายบอกทางหลวง 3-25 ป้ายบอกทางหลวง 3-26 ป้ายบอกทางหลวง 3-27 ป้ายบอกทางหลวง 3-28 ป้ายบอกทางหลวง 3-29

 3-24

 

 3-25

 

3-26

 

 3-27

 

3-28

 

3-29

ป้ายบอกสถานที่ 3-30 ป้ายบอกสถานที่ 3-31 ป้ายบอกสถานที่ 3-32 ป้ายบอกสถานที่ 3-33 ป้ายบอกสถานที่ 3-34 ป้ายบอกสถานที่ 3-35

 3-30

 

 3-31

 

 3-32

 

 3-33

 

 3-34

 

3-35

ป้ายบอกทางหมายเลข 3-1 ถึง 3-6 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 ซม.

ป้ายทางหลวงหมายเลข 3-8 ถึง 3-35 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 30 x 40, 40 x 50, 50 x 65 และ 60 x 75 ซม.

Guide Signs Convention Highways 3-37 ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร Guide Signs Convention Highways 3-40 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร Guide Signs Convention Highways 3-41 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร Guide Signs Convention Highways 3-42 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
3-37 / 40 x 120 ซม.
3-40 / 60 x 180 ซม.
3-41 / 75 x 210 ซม.
3-42 / 60 x 180 ซม.

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-43 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-44 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-45 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-46 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร

3-43 / 75 x 210 ซม.

 

3-44 / 60 x 180 ซม.

 

3-45 / 60 x 180 ซม.

 

3-46 / 30 x 100 ซม.

ป้ายจราจร 3-47 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร

ป้ายจราจร 3-48 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร

ป้ายจราจร 3-49 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

ป้ายจราจร 3-50 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

3-47 / 30 x 100 ซม.

 

3-48 / 30 x 100 ซม.

 

3-49 / 65 x 180 ซม.

 

3-50 / 65 x 180 ซม.

Traffic Sign 3-51 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

Traffic Sign 3-52 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

Traffic Sign 3-53 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

Traffic Sign 3-54 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

3-51 / 65 x 180 ซม.

 

3-52 / 65 x 180 ซม.

 

3-53 / 65 x 180 ซม.

 

3-54 /6 80 x 180 ซม.

Sign Board 3-60 ขนาด 45 x 45, 60 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-61 ขนาด Ø 60 เซนต้เมตร 40 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-62 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร

Sign Board 3-65 ขนาด 60 x 60 และ 40 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-66 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-68 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

3-60 /

45 x 45 /

60 x 60 ซม

 

3-61 /

Ø 60

40 x 60 ซม.

 

3-62 /

60 x 100 ซม.

 

3-65 /

60 x 60

40 x 60 ซม.

 

3-66 /

60 x 60 ซม.

 

3-68 /

80 x 180 ซม.

ป้ายบอกทาง 3-69 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-70 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-80 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-81 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-82 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร

 3-69 / 80 x 180 ซม.

 

 3-70 / 80 x 180 ซม.

 

 3-80 /

90 x 120 ซม.

 

3-81 /

90 x 120 ซม.

  3-82 / 120 x 180 ซม.

ป้ายทางหลวง 3-83 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร

ป้ายทางหลวง 3-84 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร

ป้ายทางหลวง 3-85 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายทางหลวง 3-86 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

3-83 / 120 x 180 ซม.

  3-84 / 120 x 180 ซม.   3-85 / 90 x 120 ซม.   3-86 / 90 x 120 ซม.

ป้ายบอกทางหลวง 3-87 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายบอกทางหลวง 3-89 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร

ป้ายบอกทางหลวง 3-90 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร

3-87 / 90 x 120 ซม.   3-89 / 60 x 100 ซม.   3-90 / 60 x 120 ซม.

วีดีโอทีเกี่ยวกับป้ายแนะนำทั่วไป

ผลงานป้ายบอกทางของเรา


ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้
ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร