ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง GUIDE SIGN CONVENTION HIGHWAYS

ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง GUIDE SIGN CONVENTION HIGHWAYS

ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบอกทาง 3-1 ป้ายบอกทาง 3-2 ป้ายบอกทาง 3-3 ป้ายบอกทาง 3-4 ป้ายบอกทาง 3-5 ป้ายบอกทาง 3-6
3-1
 

 3-2

 

 3-3

 

 3-4

 

 3-5

 

3-6

ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-8 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-9 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-10 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-11 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-16 ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป 3-17

 3-8

 

 3-9

 

 3-10

 

 3-11

 

 3-16

 

3-17

ป้ายทางหลวง 3-18 ป้ายทางหลวง 3-19 ป้ายทางหลวง 3-20 ป้ายทางหลวง 3-21 ป้ายทางหลวง 3-22 ป้ายทางหลวง 3-23

 3-18

 

 3-19

 

3-20

 

 3-21

 

 3-22

 

3-23

ป้ายบอกทางหลวง 3-24 ป้ายบอกทางหลวง 3-25 ป้ายบอกทางหลวง 3-26 ป้ายบอกทางหลวง 3-27 ป้ายบอกทางหลวง 3-28 ป้ายบอกทางหลวง 3-29

 3-24

 

 3-25

 

3-26

 

 3-27

 

3-28

 

3-29

ป้ายบอกสถานที่ 3-30 ป้ายบอกสถานที่ 3-31 ป้ายบอกสถานที่ 3-32 ป้ายบอกสถานที่ 3-33 ป้ายบอกสถานที่ 3-34 ป้ายบอกสถานที่ 3-35

 3-30

 

 3-31

 

 3-32

 

 3-33

 

 3-34

 

3-35

ป้ายบอกทางหมายเลข 3-1 ถึง 3-6 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 ซม.

ป้ายทางหลวงหมายเลข 3-8 ถึง 3-35 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 30 x 40, 40 x 50, 50 x 65 และ 60 x 75 ซม.

Guide Signs Convention Highways 3-37 ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร Guide Signs Convention Highways 3-40 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร Guide Signs Convention Highways 3-41 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร Guide Signs Convention Highways 3-42 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
3-37 / 40 x 120 ซม.
3-40 / 60 x 180 ซม.
3-41 / 75 x 210 ซม.
3-42 / 60 x 180 ซม.

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-43 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-44 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-45 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำทั่วไป 3-46 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร

3-43 / 75 x 210 ซม.

 

3-44 / 60 x 180 ซม.

 

3-45 / 60 x 180 ซม.

 

3-46 / 30 x 100 ซม.

ป้ายจราจร 3-47 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร

ป้ายจราจร 3-48 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร

ป้ายจราจร 3-49 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

ป้ายจราจร 3-50 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

3-47 / 30 x 100 ซม.

 

3-48 / 30 x 100 ซม.

 

3-49 / 65 x 180 ซม.

 

3-50 / 65 x 180 ซม.

Traffic Sign 3-51 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

Traffic Sign 3-52 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

Traffic Sign 3-53 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร

Traffic Sign 3-54 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

3-51 / 65 x 180 ซม.

 

3-52 / 65 x 180 ซม.

 

3-53 / 65 x 180 ซม.

 

3-54 /6 80 x 180 ซม.

Sign Board 3-60 ขนาด 45 x 45, 60 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-61 ขนาด Ø 60 เซนต้เมตร 40 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-62 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร

Sign Board 3-65 ขนาด 60 x 60 และ 40 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-66 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร

Sign Board 3-68 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

3-60 /

45 x 45 /

60 x 60 ซม

 

3-61 /

Ø 60

40 x 60 ซม.

 

3-62 /

60 x 100 ซม.

 

3-65 /

60 x 60

40 x 60 ซม.

 

3-66 /

60 x 60 ซม.

 

3-68 /

80 x 180 ซม.

ป้ายบอกทาง 3-69 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-70 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-80 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-81 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายบอกทาง 3-82 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร

 3-69 / 80 x 180 ซม.

 

 3-70 / 80 x 180 ซม.

 

 3-80 /

90 x 120 ซม.

 

3-81 /

90 x 120 ซม.

  3-82 / 120 x 180 ซม.

ป้ายทางหลวง 3-83 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร

ป้ายทางหลวง 3-84 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร

ป้ายทางหลวง 3-85 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายทางหลวง 3-86 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

3-83 / 120 x 180 ซม.

  3-84 / 120 x 180 ซม.   3-85 / 90 x 120 ซม.   3-86 / 90 x 120 ซม.

ป้ายบอกทางหลวง 3-87 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร

ป้ายบอกทางหลวง 3-89 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร

ป้ายบอกทางหลวง 3-90 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร

3-87 / 90 x 120 ซม.   3-89 / 60 x 100 ซม.   3-90 / 60 x 120 ซม.

วีดีโอทีเกี่ยวกับป้ายแนะนำทั่วไป

ผลงานป้ายบอกทางของเรา

  • 1
  • 2

ป้ายจราจร

ป้ายบังคับ

ป้ายเตือน

ป้ายบอกทาง

ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง

ป้ายทางหลวง

ป้ายซอย

ป้ายเชฟรอน

ป้ายทางหลวง ป้ายซอย ป้ายเชฟรอน
เฟรมสำหรับป้ายจราจร ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ ป้ายอลูมิเนียมลูกฟูก frame for traffic sign, overhead sign, overhang sign,aluminium sign ป้ายกรมทางหลวงชนบท โลโก้กรมทางหลวงชนบท department of rural roads sign : traffic sign

ป้ายถนนไร้ฝุ่น

เฟรมป้ายจราจร โอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายถนนไร้ฝุ่น
ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้
ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร