แผ่นราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531

แผ่นราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531