เสาการ์ดเรลแบบงอ 30°, 60°, 90°

เสาการ์ดเรลแบบงอ 30°, 60°, 90°