เส้นจราจรสีขาว สีเทอร์โมพลาสติก ปริมาณ 27 ตัน ส่งไปประเทศพม่า