กรวยพลาสติกสูง 70 เซนติเมตร สกรีนข้อความ "ทต. ตันหยงมัส"