รับจ้างตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โครงการ BAXTER