ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 เทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด

ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 เทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด

ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 เทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด