ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก DOUBLE SIDED FLOOR STAND SIGN

ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก DOUBLE SIDED FLOOR STAND SIGN

ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก

ป้ายตั้งพื้น ป้ายตั้งพื้น B 01 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังอันตรายจากกรดเคมี Hadding chemicals ป้ายตั้งพื้น B 02 ขนาด 35 x 60 ซม. ไฟฟ้าแรงสูง Danger High voltage ป้ายตั้งพื้น B 03 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังอันตรายสารเคมีไหลหกพื้น Chemical spill   ป้ายตั้งพื้น B 04 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังพื้นเปียก Wet floor
ป้ายตั้งพื้น   B 01 / 35 x 60 ซม.   B 02 / 35 x 60 ซม.   B 03 / 35 x 60 ซม.   B 04 / 35 x 60 ซม.
ป้ายพลาสติก B 05 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังพื้นลื่น Slippery trip hazard ป้ายพลาสติก B 06 ขนาด 35 x 60 ซม. ห้ามเข้า Do not enter ป้ายพลาสติก B 07 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังสียังไม่แห้ง Wet paint ป้ายพลาสติก B 08 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังคนทำงานด้านบน Men working above ป้ายพลาสติก B 09 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังคนทำงานด้านล่าง Men working below
B 05 / 35 x 60 ซม.   B 06 / 35 x 60 ซม.   B 07 / 35 x 60 ซม.   B 08 / 35 x 60 ซม.   B 09 / 35 x 60 ซม.
B 10 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวังคนกำลังทำงาน Men working B 11 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวัง สวมหมวกแข็ง Warning Hard hat area B 12 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวังกำลังทำความสะอาดและทดลองเครื่อง Machine under test B 13 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวัง สวมถุงมือ Warning Wear gloves area B 14 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวัง สวมรองเท้า Warning Wear shoes area
B 10 / 35 x 60 ซม.   B 11 / 35 x 60 ซม.   B 12 / 35 x 60 ซม.   B 13 / 35 x 60 ซม.   B 14 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 15 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวัง สวมเครื่องกรองฝุ่น Wear respirator ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 16 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังพื้นที่จำกัด Restricted area ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 17 ขนาด 35 x 60 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ No smoking ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 18 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังศีรษะ Overhead hazard ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 19 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังวัสดุตกจากด้านบน Falling objects
B 15 / 35 x 60 ซม.   B 16 / 35 x 60 ซม.   B 17 / 35 x 60 ซม.   B 18 / 35 x 60 ซม.   B 19 / 35 x 60 ซม.
Safety Sign : Double Sided Floor Stand Sign ป้ายตั้งพื้นพลาสติกเสริมเหล็กสังกะสีเพิ่มความแข็งแรง

Safety Sign : Double Sided Floor Stand Sign ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ที่จอดรถผอ.

Safety Sign : Double Sided Floor Stand Sign ป้ายพลาสติกขาตั้งสองด้านเสริมสังกะสีเพิ่มความแข็งแรง
ป้ายพลาสติกสีเขียวตองอ่อน ด้านในเสริมด้วยสังกะสี เพิ่มความแข็งแรงของป้าย
ป้ายตั้งพื้นพับเก็บได้ สีเขียวตองอ่อนขนาด 50 x 80 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆขนาด 35 x 60 เซนติเมตร ใช้สำหรับกันที่จอดรถเฉพาะลูกค้า ผอ.กอง ประธานลริษัท งานก่อสร้าง เช่น ระวังเครื่องจักร 100 เมตร ทางปิด 100 เมตรตั้งด่านจุดตรวจ เกิดอุบัติเหตุข้างหน้า ฯลฯ ใช้สะดวกพับเก็บได้ สติ๊กเกอร์มีทั้งแบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง ใช้ 1 หน้า หรือ 2 หน้าได้แล้วแต่ต้องการ สามารถสั่งข้อความ ชื่อองค์กรหรือหน่วยงานรวมไปถึงโลโก้ได้ นอกจากนี้ป้ายตั้งพื้นของบริษัทฯ ด้านในเสริมความแข็งแรงด้วยสังกะสี น้ำหนักเบา

ผลงานป้ายตั้งพื้นของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย