เครื่องตีเส้นจราจร เครื่องตีเส้น THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE

เครื่องตีเส้นจราจร เครื่องตีเส้น THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE

เครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

เครื่องตีเส้นจราจรของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดใช้สำหรับตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. เครื่องตีเส้นจราจรแบบธรรมดา(รถเข็น) มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีปากไถชนิดด้ามเดี่ยวขนาด 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พร้อมปากโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ 13 กิโลกรัม
 • ถังบรรจุสีมีความจุ 70 กิโลกรัม
 • ภายในถังมีใบพัดกวนสี
 • ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถหมุนได้ 360 องศา
 • กล่องลูกแก้วสะท้อนแสงชนิดปิด – เปิด ด้วยเฟือง
 • ล้อหน้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ
 • ระบบเฟืองที่ใช้ในการปิด – เปิดลูกแก้วสะท้อนแสง
 • รถตีเส้นจราจร และอุปกรณ์เคลือบด้วยสีชนิดทนความร้อน

2. เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีปากไถชนิดด้ามเดี่ยวขนาด 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พร้อมปากโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ 13 กิโลกรัม
 • ถังบรรจุสีมีความจุ 100 กิโลกรัม
 • ภายในถังมีใบพัดกวนสี
 • เครื่องยนต์ฮอนด้าขนาด 5.5 แรงม้า
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮโดรลิก
 • ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถหมุนได้ 360 องศา
 • มีวาล์วต่อแก๊สแบบสายมือถือ
 • กล่องลูกแก้วสะท้อนแสงชนิดปิด – เปิด ด้วยเฟือง
 • ล้อหน้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ
 • ระบบเฟืองที่ใช้ในการปิด – เปิดลูกแก้วสะท้อนแสง
 • วาล์วควบคุมการเดินหน้า – ถอยหลัง
 • วาล์วปรับความเร็วรถตีเส้นจราจร
 • เครื่องตีเส้นจราจร และอุปกรณ์เคลือบด้วยสีชนิดทนความร้อน
เครื่องตีเส้นจราจร เครื่องตีเส้น

วิธีใช้เครื่องตีเส้นจราจร

 1. เมื่อทำการต้มสีที่อุณหภูมิ 180-200 °C เรียบร้อยแล้ว ทำการมาร์คพื้นที่ ที่จะทำการตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้ว ตั้งไกด์ให้ตรงกับเส้นที่มาร์คไว้
 2. กดคันโยกเพื่อเปิดสีที่อยู่ในเตา อุ่นสีให้ไหลลงที่ปากไถสีเพื่อทำการตีเส้นจราจร (พร้อมตีได้เลย)
 3. กดดันคันโยกเพื่อทำการเปิดลูกแก้วสะท้อนแสง
 4. เปิดปากไถสี โดยดันกระแทกไปที่พื้น
 5. ดันเครื่องตีเส้นจราจรแบบเข็นไปข้างหน้า เพื่อให้รถเดินหน้า
 6. เดินตามรถตีเส้นแบบเพื่อประคองรถไปเรื่อยๆ (แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)

การบำรุงรักษาเครื่องตีเส้น

 • เมื่อทำการตีเส้นจราจรเสร็จทุกครั้ง ควรทำความสะอาดปากไถสี และเตาให้มีคราบสีติดน้อยที่สุด
วีดีโอที่เกี่ยวกับเครื่องตีเส้นจราจร เครื่องตีเส้น THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจร

สีจราจร

ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับโรยเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง

น้ำยาประสานไพรเมอร์

สีทาเสาหลักทางโค้ง hc atom

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

น้ำยาประสานไพรเมอร์ สีทาเสาหลักทางโค้ง เครื่องตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil Pre Heater

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
เครื่องตีเส้นถนนปาก 40 เซนติเมตรสำหรับตีเส้นถนนทางม้าลายหรือลูกศรบอกทาง

ปากตีเส้นสำหรับเครื่องตีเส้นถนนมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตร

เครื่องตีเส้นทางม้าลาย(40 ซม.) ปากสำหรับเครื่องตีเส้นถนน