ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 GLASS BEAD

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโรยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติกของบริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกแก้วสะท้อนแสงที่ผลิตจากกระจกที่มีคุณภาพสูง มีลักษณะทรงกลม ใส แข็ง และไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ คือ
  • แบบ 1 เบอร์ 18-2550
  • แบบ 2 เบอร์ 11-2550
  • แบบ 3 เบอร์ 951
ลูกแก้วสะท้อนแสงใช้สำหรับผสมกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีตีเส้นจราจร) โดยที่ต้องมีอัตราส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และมอก.543-2549 นอกจากนี้ลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นวัสดุสำหรับโรยบนวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือโรยบนสีจราจร (Traffic Paint) ขณะ ที่ทำเครื่องหมายบนผิวทาง(โรยลูกแก้วสะท้อนแสงขณะที่ตีเส้นจราจร) จะช่วยให้ลูกแก้วสะท้อนแสงฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ซึ่งลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางนี้ จะเกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่อง ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน
 
 

Glass Bead ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้นจราจรที่ตีด้วยสีเทอร์โมพลาาสติก หรือสีจราจร

 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม 543-2550 แบบ 1 เบอร์ 18-2550

ขนาดตะแกรง(ไมครอน)

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ติดตะแกรง

1180

0-3

850

5-20

425

65-95

ลูกแก้วสะท้อนแสงทรงกลม >70 โดยรวม
 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม 543-2550 แบบ 2 เบอร์ 11-2550

ขนาดตะแกรง(ไมครอน)

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ผ่านตะแกรง

850

100

600

90-100

425

35-75

300

15-45

150

0-5

75

0-1

ลูกแก้วสะท้อนแสงทรงกลม

>70 โดยรวม

 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม 543-2550 แบบ 3 เบอร์ 951

ขนาดตะแกรง(ไมครอน)

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ผ่านตะแกรง

1700

100

1400

95-100

1180

80-95

1000

10-40

850

0-5

710

0-2

ลูกแก้วสะท้อนแสงทรงกลม >70 โดยรวม

จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสาน และมีถุงพลาสติกใสรองด้านใน บรรจุน้ำหนักถุงละ 25 กิโลกรัม

ผลงานตีเส้นจราจร และลูกค้าที่ใช้ลูกแก้วสะท้อนแสงของเรา

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน