ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 GLASS BEAD

ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 GLASS BEAD

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโรยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติกของบริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกแก้วสะท้อนแสงที่ผลิตจากกระจกที่มีคุณภาพสูง มีลักษณะทรงกลม ใส แข็ง และไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ คือ
  • แบบ 1 เบอร์ 18-2550
  • แบบ 2 เบอร์ 11-2550
  • แบบ 3 เบอร์ 951
ลูกแก้วสะท้อนแสงใช้สำหรับผสมกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีตีเส้นจราจร) โดยที่ต้องมีอัตราส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และมอก.543-2549 นอกจากนี้ลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นวัสดุสำหรับโรยบนวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือโรยบนสีจราจร (Traffic Paint) ขณะ ที่ทำเครื่องหมายบนผิวทาง(โรยลูกแก้วสะท้อนแสงขณะที่ตีเส้นจราจร) จะช่วยให้ลูกแก้วสะท้อนแสงฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ซึ่งลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางนี้ จะเกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่อง ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน
 

Glass Bead ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้นจราจรที่ตีด้วยสีเทอร์โมพลาาสติก หรือสีจราจร

 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม 543-2550 แบบ 1 เบอร์ 18-2550

ขนาดตะแกรง(ไมครอน)

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ติดตะแกรง

1180

0-3

850

5-20

425

65-95

ลูกแก้วสะท้อนแสงทรงกลม >70 โดยรวม

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม 543-2550 แบบ 2 เบอร์ 11-2550

ขนาดตะแกรง(ไมครอน)

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ผ่านตะแกรง

850

100

600

90-100

425

35-75

300

15-45

150

0-5

75

0-1

ลูกแก้วสะท้อนแสงทรงกลม

>70 โดยรวม

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม 543-2550 แบบ 3 เบอร์ 951

ขนาดตะแกรง(ไมครอน)

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ผ่านตะแกรง

1700

100

1400

95-100

1180

80-95

1000

10-40

850

0-5

710

0-2

ลูกแก้วสะท้อนแสงทรงกลม >70 โดยรวม

จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสาน และมีถุงพลาสติกใสรองด้านใน บรรจุน้ำหนักถุงละ 25 กิโลกรัม

วีดีโอที่เกี่ยวกับลูกแก้วสะท้อนแสง

 

ผลงานตีเส้นจราจร และลูกค้าที่ใช้ลูกแก้วสะท้อนแสงของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจร

สีจราจร

ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับโรยเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง

น้ำยาประสานไพรเมอร์

สีทาเสาหลักทางโค้ง hc atom

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

น้ำยาประสานไพรเมอร์ สีทาเสาหลักทางโค้ง เครื่องตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil Pre Heater

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
เครื่องตีเส้นถนนปาก 40 เซนติเมตรสำหรับตีเส้นถนนทางม้าลายหรือลูกศรบอกทาง

ปากตีเส้นสำหรับเครื่องตีเส้นถนนมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตร

เครื่องตีเส้นทางม้าลาย(40 ซม.) ปากสำหรับเครื่องตีเส้นถนน