สติ๊กเกอร์ ขาย STICKER สติ๊กเกอร์ 3M สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M STICKER

สติกเกอร์ ขาย STICKER สติ๊กเกอร์ 3M สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M STICKER

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Avery
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Avery
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M และ Avery Dennison
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์ 3M
สติ๊กเกอร์ 3M และ Avery
สติ๊กเกอร์ 3M และ Avery
สติ๊กเกอร์ 3M และ Avery
สติ๊กเกอร์ Avery และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison และ 3M
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison
สติ๊กเกอร์ Avery Dennison
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับทำป้ายจราจรของ

เอเวอรี่ เดนนิสสัน (AVERY DENNISON)

Omni-View

 

T-7000 MVP

 

Omni-View

 

T-7000 MVP

 

T-6000

Fluorescent Fluorescent Premium Prismatic Very High Intensity
Prismatic Prismatic Prismatic Prismatic
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic T-9511 Yellow สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic T-7511 Yellow ขาย Sticker เอเวอรี่ เดนนิสสัน Premium Prismatic T-9500 White สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Prismatic T-7500 White Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6500 White
T-9511 สีเหลือง   T-7511 สีเหลือง   T-9500 สีขาว   T-7500 สีขาว   T-6500 สีขาว
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic T-9511 Yellow เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic T-9513 Yellow-Green สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic T-7513 Yellow-Green ขาย Sticker เอเวอรี่ เดนนิสสัน Premium Prismatic T-9501 Yellow สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Prismatic T-7501 Yellow Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6501 Yellow
T-9513 สีเหลืองเขียว   T-7513 สีเหลืองเขียว   T-9501 สีเหลือง   T-7501 สีเหลือง   T-6501 สีเหลือง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic W-9514 Orange (Work Zone) สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน Fluorescent Prismatic W-7514 Orange (Work Zone) Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6504 Orange
W-9514 สีส้ม   W-7514 สีส้ม           T-6504 สีส้ม
ขาย Sticker เอเวอรี่ เดนนิสสัน Premium Prismatic T-9505 Blue สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Prismatic T-7505 Blue Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6505 Blue
T-9505 สีน้ำเงิน   T-7505 สีน้ำเงิน   T-6505 สีน้ำเงิน
ขาย Sticker เอเวอรี่ เดนนิสสัน Premium Prismatic T-9507 Green สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Prismatic T-7507 Green Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6507 Green
T-9507 สีเขียว   T-7507 สีเขียว   T-6507 สีเขียว
ขาย Sticker เอเวอรี่ เดนนิสสัน Premium Prismatic T-9508 Stop Sign Red สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Prismatic T-7508 Stop Sign Red Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6508 Stop Sign Red
T-9508 สีแดง   T-7508 สีแดง   T-6508 สีแดง
ขาย Sticker เอเวอรี่ เดนนิสสัน Premium Prismatic T-9509 Brown สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน Prismatic T-7509 Brown Reflective Sticker Avery Dennison Very High Intensity Prismatic T-6509 Brown
T-9509 สีน้ำตาล   T-7509 สีน้ำตาล   T-6509 สีน้ำตาล

T-5900

 

T-5000A

 

T-2000

 

T-1000

 

OL-2000

High Intensity High Intensity Super Engineer Engineer Overlays
Prismatic
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5900 White สติ๊กเกอร์ T-5500 White สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน ซูเปอร์ เอ็นจิเนียร์ เกรด T-2500 White แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1500/T1200 White
T-5900 สีขาว   T-5500 สีขาว   T-2500 สีขาว   T-1500/T-1200 สีขาว   OL-1000 สีขาว
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5901 Yellow สติ๊กเกอร์ T-5501 Yellow สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน ซูเปอร์ เอ็นจิเนียร์ เกรด T-2501 Yellow แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1501/T1201 Yellow ขาย Sticker สีเหลือง
T-5901 สีเหลือง   T-5501 สีเหลือง   T-2501 สีเหลือง   T-1501/T-1201 สีเหลือง   OL-2001 สีเหลือง
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5904 Orange สติ๊กเกอร์ T-5504 Orange แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1504/T1204 Orange ขาย Sticker สีแดง
T-5904 สีส้ม   T-5504 สีส้ม       T-1504/T-1204 สีส้ม   OL-2002 สีแดง
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5905 Blue สติ๊กเกอร์ T-5505 Blue สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน ซูเปอร์ เอ็นจิเนียร์ เกรด T-2505 Blue แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1505 Blue ขาย Sticker สีส้ม
T-5905 สีน้ำเงิน   T-5505 สีน้ำเงิน   T-2505 สีน้ำเงิน   T-1505 สีน้ำเงิน   OL-2004 สีส้ม
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5907 Green สติ๊กเกอร์ T-5507 Green สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน ซูเปอร์ เอ็นจิเนียร์ เกรด T-2507 Green แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1507 Green ขาย Sticker สีน้ำเงิน
T-5907 สีเขียว   T-5507 สีเขียว   T-2507 สีเขียว   T-1507 สีเขียว   OL-2005 สีน้ำเงิน
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5908 Stop Sign Red สติ๊กเกอร์ T-5508 Stop Sign Red สติ๊กเกอร์ เอเวอรี่ เดนนิสสัน ซูเปอร์ เอ็นจิเนียร์ เกรด T-2500 White แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1508 Stop Sign Red ขาย Sticker สีเขียว
T-5908 สีแดง   T-5508 สีแดง   T-2508 สีแดง   T-1508 สีแดง   OL-2007 สีเขียว
Reflective Sheeting High Intensity Prismatic Avery Dennison T-5909 Brown สติ๊กเกอร์ T-5509 Brown แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1509 Brown ขาย Sticker สีน้ำตาล
T-5909 สีน้ำตาล   T-5509 สีน้ำตาล       T-1509 สีน้ำตาล   OL-2009 สีน้ำตาล
หมายเหตุ : เฉดสีที่แสดงบนหน้าเวบอาจจะผิดเพี้ยนจากของจริง
แผ่นสะท้อนแสง เอเวอรี่ เดนนิสสัน เกรดเอ็นจิเนียร์ T-1500/T1200 White

การเปรียบเทียบคุณสมบัติสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 เอ็ม ระหวว่าง

สติ๊กเกอร์ 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก (3M Scotchlite Engineer Grade Prismatic [EGP])

สติ๊กเกอร์ 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก สีขาว 3430 : 3M Scotchlite Engineer Grade Prismatic [EGP] White 3430 สติ๊กเกอร์ 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก สีเหลือง 3431 : 3M Scotchlite Engineer Grade Prismatic [EGP] Yellow 3431 สติ๊กเกอร์ 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก สีแดง 3432 : 3M Scotchlite Engineer Grade Prismatic [EGP] Red 3432 สติ๊กเกอร์ 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก สีน้ำเงิน 3435 : 3M Scotchlite Engineer Grade Prismatic [EGP] Blue 3435 สติ๊กเกอร์ 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก สีเขียว 3437 : 3M Scotchlite Engineer Grade Prismatic [EGP] Green 3437
3430 สีขาว (White)   3431 สีเหลือง (Yellow)   3432 สีแดง (Red)   3435 สีน้ำเงิน (Blue)   3437 สีเขียว (Green)

Sticker 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite Engineer Grade [EG])

Sticker 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรด สีขาว 3290 : 3M Scotchlite Engineer Grade [EG] White 3290 Sticker 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรด สีเหลือง 3271 : 3M Scotchlite Engineer Grade [EG] Yellow 3271 Sticker 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรด สีแดง 3272 : 3M Scotchlite Engineer Grade [EG] Red 3272 Sticker 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรด สีน้ำเงิน 3275 : 3M Scotchlite Engineer Grade [EG] Blue 3275 Sticker 3M ชนิดเอนจิเนียร์เกรด สีเขียว 3277 : 3M Scotchlite Engineer Grade [EG] Green 3277
3290 สีขาว (White)   3271 สีเหลือง (Yellow)   3272 สีแดง (Red)   3275 สีน้ำเงิน (Blue)   3277 สีเขียว (Green)

คุณสมบัติ

แผ่นสะท้อนแสงเอนจิเนียร์เกรด (EG)

แผ่นสะท้อนแสงเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก (EGP)

โครงสร้าง

Enclosed Lens เคลือบด้วยไอโลหะ

ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งใส

Prismatic Lens หรือ Cube Corner ผิวหน้า

เคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง

และทนทานมากกว่า EG

ลักษณะผิวหน้า

ผิวหน้าเรียบเป็นมัน ผิวหน้าเรียบมัน ลดการจับตัวของฝุ่นละออง

ทำความสะอาดได้ง่าย

ลักษณะภายนอกที่มองเห็น

ไม่มีลวดลาย มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์

“EGP” ที่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวัสดุ

สัมประสิทธิการสะท้อนแสง

ที่มุม 0.2o / -4o

(หน่วย:แคนเดลาต่อลักซ์

ต่อตารางเมตร)

มอก. 606-2549 แบบที่ 1 เกณฑ์กำหนดของ

ค่าการสะท้อนแสงสีขาวคือ 70 CPL

ตัวอย่างค่ารายงานผลทดสอบสีขาว 95 CPL

(ตามรายงานทดสอบสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

กรมทางหลวง)

มอก. 606-2549 แบบที่ 1 เกณฑ์กำหนดของ

ค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาวคือ 70 CPL

ตัวอย่างค่ารายงานผลทดสอบสีขาว 149 CPL

(ตามรายงานทดสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

อายุการใช้งาน

(การรับประกัน)

5 ปี

การไม่หลุดล่อนของกาว (จากพื้นผิวที่กำหนด)

และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของค่า

เริ่มต้น เช่น สีขาว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 35 CPL

5 ปี

การไม่หลุดล่อนของกาว (จากพื้นผิวที่กำหนด)

และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของค่า

เริ่มต้น เช่น สีขาว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 35 CPL

มาตรฐานรับรอง

มอก. 606-2549 แบบที่ 1 และ

ASTM D4956 Type l

มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดตาม
มอก. 606-2549 แบบที่ 1 และ ASTM D4956 Type l

ราคาแผ่นสะท้อนแสง

(บาทต่อตางรางเมตร)

สติ๊กเกอร์ 3M SCOTCHLITE EG และ EGP ราคาเท่ากัน

ผลิตภัณฑ์จราจรทุกชนิดของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เน้นคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงหลายบริษัท ได้แก่ 3M, Avery Kiwalite, Nikkalite นอกจากนี้แต่ละชนิดยังมีเกรดต่างกัน คือ เกรด Diamond, เกรด Prismatic, เกรด High Intesity, เกรด Engineer, เกรด Commercial และสติ๊กเกอร์เกรดธรรมดา (ไม่สะท้อนแสง) โดยที่จำหน่ายเป็นม้วน(ความยาว 50 หลา) เมตร หรือหลา โดยมีความกว้างแต่ละชนิด ดังนี้

 

3M Scotchlite จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ความกว้าง(นิ้ว)
เกรด Diamond (อายุกาว 10 ปี) 24, 30 ,36 และ 48
เกรด High Intensity (อายุกาว 7 ปี) 24, 36 และ 48
เกรด Engineer (อายุกาว 5 ปี) 24, 30 ,36 และ 48

Avery Dennison จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ความกว้าง(นิ้ว)
เกรด Prismatic (อายุกาว 10 ปี) 24, 36 และ 48
เกรด High Intensity (อายุกาว 7 ปี) 24, 36 และ 48
เกรด Engineer (อายุกาว 5 ปี) 24, 30 ,36 และ 48

Kiwalite และ Nikkalite จากประเทศญี่ปุ่น

ความกว้าง(นิ้ว)
เกรด Engineer (อายุกาว 5 ปี) 24, 30 ,36 และ 48
เกรด Commercial (อายุกาว 1.5 ปี) 24, 30 ,36 และ 48

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมีสีขาว เหลือง แดง น้ำเงิน เขียว ส้ม

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

จำหน่ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ขายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์ 3m

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3m

สติ๊กเกอร์ 3M

Sticker 3M

3m sticker

ขาย Sticker

Reflective Sticker

สติ๊กเกอร์ 3m, avery dennison, nikkalite, kiwalite

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3m, avery dennison, nikkalite, kiwalite

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สามเอ็ม เอเวอรี่เดนิลซัน นิกาไลท์ กีว่าไลท์

3m Sticker

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ สามเอ็ม เอเวอรี่เดนิลซัน นิกาไลท์ กีว่าไลท์

สติ๊กเกอร์ เอเวอร์เดนิลสัน แบบเป็นกล่องยกม้วน reflective sticker reflective sheeting avery dennison

สติ๊กเกอร์ เอเวอร์เดนิลสัน แบบเป็นกล่องยกม้วน reflective sticker reflective sheeting avery dennison

ขาย Sticker เอเวอร์เดนิลสัน แบบเป็นกล่องยกม้วน reflective sticker reflective sheeting avery dennison

ขาย Sticker เอเวอร์เดนิลสัน แบบเป็นกล่องยกม้วน reflective sticker reflective sheeting avery dennison

สติ๊กเกอร์ 3M

สติ๊กเกอร์ขนาดต่างๆ

สติ๊กเกอร์ 3M เทปกาวที่ติดกับกล่องสติ๊กเกอร์ หมายถึงกล่องสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้เปิด

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง หรือสติ๊กเกอร์ 3M, AVERY DENNISON

ลูกค้าสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง


อุปกรณ์จราจร