แผ่นป้ายลูกศรไฟวิ่งหลอด LED แผ่นพื้นเป็นแผ่นแม่เหล็กสามารถยึดติดกับเหล็กได้ หรือยึดตามท้ายรถ หรืออื่นๆ ไฟลูกศรสีเหลือง สามารถปรับทิศทางของลูกศรให้ไปทางซ้าย หรือขวา หรือทั้งซ้าย และขวา ระบบไฟใช้ถ่านไฟฉายขนาด 2A จำนวน 3 ก้อน สะดวกกับการใช้งานทุกรูปแบบ เช่น งานก่อสร้าง การจัดระบบจราจร รวมไปถึงการแจ้งเตือนอุบัติเหตุ โดยที่ป้ายลูกศรของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดมีทั้งหมด 2 รูปแบบ

ป้ายเตือนลูกศร 2 หัว

แผ่นป้ายลูกศรไฟวิ่ง led
ป้ายลูกศรไฟวิ่ง สัญญาณไฟ 2 ทาง (ซ้าย และขวา)
ป้ายลูกศรไฟวิ่ง led สัญญาณไฟซ้าย
ป้ายไฟวิ่งลูกศรมีแม่เหล็กด้านหลัง สัญญาณไฟตรงกลาง
แผ่นป้ายลูกศรไฟวิ่ง สัญญาณไฟขวา
ป้ายไฟวิ่งลูกศร led สัญญาณไฟ 4 มุม

ป้ายเตือนลูกศร 2 หัว มีสัญญาณไฟเตือน 5 จังหวะ

รายละเอียดป้ายลูกศร

รายการ รายละเอียด
รุ่น  ป้ายไฟลูกศร 2 ทาง
ขนาด ยาว 85 เซนติเมตร กว้าง 46 เซนติเมตร
แบตเตอรี่ ขนาด  2A
จำนวน 3 ก้อน
อายุการใช้งาน 13 ชั่วโมง
LED ความถี่  1 Hz
ขนาด 5 มิลลิเมตร
จำนวน  30 หลอด
สี  เหลือง
สัญญาณไฟ 5 รูปแบบ  
<——–>
———
:             :
——–>
<——–
อายุการใช้งาน 3 ปี
วัสดุ ผ้า และพีวีซี

ป้ายไฟวิ่งลูกศร LED แบบไปทางเดียวกัน

ไฟจราจร
ป้ายไฟวิ่ง
ป้ายลูกศร
ป้ายเตือนไฟลูกศร led
ไฟเตือน
ป้าย led
ป้ายเตือนอันตราย
แผ่นเตือนลูกศร
แผ่นไฟลูกศร led
ป้ายเตือนไฟกระพริบ
ป้ายเตือนลูกศร
แผ่นลูกศร led

ป้ายไฟวิ่ง LED ลูกศร สัญญาณไฟวิ่งไปทางเดียวกัน

รายละเอียดป้ายไฟวิ่ง

รายการ รายละเอียด
รุ่น  ป้ายไฟวิ่งลูกศร
ขนาด ยาว 85 เซนติเมตร กว้าง 46 เซนติเมตร
แบตเตอรี่ ขนาด  2A
จำนวน 3 ก้อน
อายุการใช้งาน 18 ชั่วโมง
LED ความถี่  1 Hz
ขนาด 5 มิลลิเมตร
จำนวน 36 หลอด
สี เหลือง
สัญญาณไฟ กระพริบเรียงตามกัน
อายุการใช้งาน 3 ปี
วัสดุ ผ้า และพีวีซี