ป้ายห้ามรถบรรทุก: ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-15 “ป้ายห้ามรถบรรทุก”