ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ : ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-24 “ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์”