ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย

บ-25 “ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์”