ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ: ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย

บ-26 “ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ”