ป้ายให้รถเดินทางเดียว: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน

บ-37 “ป้ายให้รถเดินทางเดียว”