ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา: อทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น

บ-39 “ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา”