ป้ายให้ชิดซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย

บ-40 “ป้ายให้ชิดซ้าย”