ป้ายให้ชิดขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย

บ-41 “ป้ายให้ชิดขวา”