ป้ายให้เลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป

บ-44 “ป้ายให้เลี้ยวขวา”