ป้ายเฉพาะคนเดิน: บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า

บ-53 “ป้ายเฉพาะคนเดิน”