ป้ายให้ใช้ความเร็ว: ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”

บ-54 “ป้ายให้ใช้ความเร็ว”