ป้ายโอเวอร์เฮด หรือป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs)

เฟรมป้ายจราจร ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์

รวมไปถึงป้ายจราจรแบบต่างๆ ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่เพื่อยึดป้ายด้านหน้า และยึดติดกับเสาในภายหลัง

การทำเฟรมสำหรับป้ายขนาดใหญ่เพื่อยึดติดกับเสา
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
ป้ายจราจรแบบอลูมิเนียมลูกฟูก

การทำเสา และโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์ และการติดตั้งป้ายอลูมิเนียมลอนลูกฟูก

การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
เสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์หลังจากชุบสังกะสีแล้ว
เสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์หลังจากชุบสังกะสีแล้ว
ตะกร้อเหล็กสำหรับฐานเสาโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์
เสาโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์โดยยึดกับตะกร้อที่ฝังลงในพื้น
หน้าแปลนยึดเสาและแขนที่ยึดป้ายโอเวอร์แฮงค์
ด้านหลังป้ายโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์จะเป็นแขนเหล็กคู่ซึ่งยึดกับป้ายจราจรอีกทีด้านหน้า
ด้านหน้าของป้ายโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์
การติดตั้งป้ายอลูมิเนียมลอนลูกฟูก

การทำป้ายโอเวอร์เฮด และติดตั้ง

เฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
การยึดป้ายกับเฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
การยึดป้ายกับเฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
การยึดป้ายกับเฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
ป้ายโอเวอร์เฮด
การเก็บรายละเอียดของป้ายโอเวอร์เฮดก่อนส่งมอบงาน
ป้ายโอเวอร์เฮด

ผลงานป้ายจราจรของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร