ขาตั้งป้าย สำหรับป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้ TRAFFIC STAND

ขาตั้งป้าย หรือขาตั้งจราจรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระเบียบการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตัวขาตั้งเป็นสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ติด อยู่บนฐานลูกยางทรงกลม ซึ่งหล่อจากยางธรรมชาติ ด้านบนเป็นแผ่นป้ายอลูมิเนียม ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสงตามแบบมาตรฐานของเครื่องหมายจราจร เช่น ป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย หรือป้ายจอดรถส่วนบุคคล ฯลฯ ใช้ได้ทั้งในอาคาร และสถานที่กลางแจ้ง เคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่เปลืองพื้นที่ น้ำหนักเบา สวยงาม แข็งแรงทนทาน ช่วยจัดระเบียบคิวรถให้อยู่ในช่องทางเข้า – ออกลานจอดรถ หรือใช้กั้นรถในสถานที่ห้ามจอด นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำป้าย Logo หรือข้อความต่างๆ ได้ตามความต้องการ

ขาตั้งป้าย

ขนาดเล็ก (สูง 80 ซม.)

(แผ่นป้ายขนาด 20 x 40 ซม.)

(แผ่นป้ายขนาด 20 x 30 ซม.)

ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก ขาตั้งป้ายพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดเล็ก

ขาตั้งจราจร

ขนาดกลาง (สูง 120 ซม.)

(แผ่นป้ายขนาด 20 x 40 ซม.)

(แผ่นป้ายขนาด 15 x 60 ซม.)

ขาตั้งจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดกลางขาตั้งจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดกลางขาตั้งจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดกลางขาตั้งจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดกลาง

ขาตั้งลูกยางจราจร

ขนาดใหญ่ (สูง 150 ซม.)

(แผ่นป้ายขนาด 15 x 60 ซม.)

(แผ่นป้ายขนาด 15 x 60 ซม./

ป้ายวงกลมขนาด Ø 30 ซม.)

ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่ขาตั้งลูกยางจราจรพร้อมป้ายจราจร หรือป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ ขนาดใหญ่

ผลงานขาตั้งป้ายของเรา