ต-19 “ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย”

ป้ายเตือนทางแยก: ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย

ต-19 “ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย”