ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์