บ-1 “ป้ายหยุด” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

บ-1 “ป้ายหยุด”