บ-38 “ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น

บ-38 “ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย”