บ-45 “ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น

บ-45 “ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา”