บ-46 “ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น

บ-46 “ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย”