บ-47 “ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา: ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น

บ-47 “ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา”