บ-48 “ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน: ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน

บ-48 “ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน”