บ-49 “ป้ายช่องเดินรถประจำทาง” มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายช่องเดินรถประจำทาง: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง

บ-49 “ป้ายช่องเดินรถประจำทาง”