ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน 1

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน