ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน