ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (1 หลัก)

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (1 หลัก)

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (1 หลัก)