ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม

ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม

ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม