ป้ายแสดงแนวทางหลวงเลี่ยงเมือง

ป้ายแสดงแนวทางหลวงเลี่ยงเมือง

ป้ายแสดงแนวทางหลวงเลี่ยงเมือง