แผงกั้นจราจร แบบ B ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ พร้อมป้าย อบต.ภูเขาทอง

แผงกั้นจราจร แบบ B ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ พร้อมป้าย อบต.ภูเขาทอง

แผงกั้นจราจร แบบ B ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ พร้อมป้าย อบต.ภูเขาทอง