แผงกั้นจราจร สีแดง แบบมีล้อ

แผงกั้นจราจร สีแดง แบบมีล้อ

แผงกั้นจราจร สีแดง แบบมีล้อ