ตีเส้นจราจรที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาพระราม 2 (SB Design Square)

ตีเส้นจราจรที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาพระราม 2 (SB Design Square)

ตีเส้นจราจรที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาพระราม 2 (SB Design Square)