ที่กั้นถนนแบบ B ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. อบต. อ่าวนาง จำนวน 35 แผง

ที่กั้นถนนแบบ B ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. อบต. อ่าวนาง จำนวน 35 แผง

ที่กั้นถนนแบบ B ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. อบต. อ่าวนาง จำนวน 35 แผง