ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงาน 5,158 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงาน 5,158 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงาน 5,158 เมตร